Kontakt

Body: 

Zamawiający:

GDDKiA, Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 - 808 Warszawa
tel. (22) 209 25 00
e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu

Marcin Sieklucki
tel. (22) 209 24 24
fax. (22) 209 24 25
e-mail: msieklucki@gddkia.gov.pl

 

Wykonawca:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa
tel. (22) 246 07 00
e-mail: polska@multiconsultgroup.com

Główny Projektant
Jerzy Słabik
tel. (22) 246 07 65
fax. (22) 246 07 01
e-mail: jerzy.slabik@multiconsultgroup.com

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com